Praca w CAPZ

Inspektora Ochrony Danych
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi, ul.Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora Ochrony Danych

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2021 rok

Data publikacji:: 27.07.2021
Termin składania ofert:: 06.08.2021
Ogłoszenie (.pdf):: Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wynik naboru.pdf
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: sierpień 2021 r.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

1) podstawowy system czasu pracy.

2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.

3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.

4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 13.07.2021
Termin składania ofert:: 25.07.2021
Ogłoszenie (.pdf):: Ogłoszenie .pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: informacja.pdf
Referent ds. księgowych.
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowych.

Liczba wakatów: 1 etat
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: lipiec 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 17.06.2021
Termin składania ofert:: 27.06.2021
Ogłoszenie (.pdf):: referent ds księgowych.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf
Inspektor ds. zamówień publicznych
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. zamówień publicznych.

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: lipiec 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 17.06.2021
Termin składania ofert:: 27.06.2021
Ogłoszenie (.pdf):: zamówienia publiczne.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wymiki.pdf
inspektor ds. BHP
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. BHP

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: czerwiec 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 18.05.2021
Termin składania ofert:: 31.05.2021
Ogłoszenie (.pdf):: Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: informacja o wynikach-1.pdf
Samodzielny referent ds. socjalnych
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. socjalnych.
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: marzec 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 08.03.2021
Termin składania ofert:: 19.03.2021
Ogłoszenie (.pdf):: NABÓR samodzielny REFERENT DS. socjalnych - 03.2021-2.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki.pdf
referent w Wydziale Kadr
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w Wydziale Kadr

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: marzec 2021 r.

Data publikacji:: 03.03.2021
Termin składania ofert:: 15.03.2021
Ogłoszenie (.pdf):: NABÓR REFERENT DS. kadr.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 3.pdf
specjalista ds. księgowych
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowych

Liczba wakatów: 2 etaty

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: marzec 2021 r.

Data publikacji:: 03.03.2021
Termin składania ofert:: 15.03.2021
Ogłoszenie (.pdf):: NABÓR SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf
referent ds. płac
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: marzec 2021 r.

Data publikacji:: 03.03.2021
Termin składania ofert:: 15.03.2021
Ogłoszenie (.pdf):: NABÓR INSPEKTOR DS. płac.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 4.pdf
Radcy prawnego
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego.
Liczba wakatów: 3 wakaty po ½ etatu
Wymiar etatu: 20 godzin tygodniowo (10 w siedzibie i 10 poza siedzibą)
Miejsce wykonywania pracy: Łódź Rodzaj umowy: umowa o pracę

Data publikacji:: 18.02.2021
Termin składania ofert:: 01.03.2021
Ogłoszenie (.pdf):: NABÓR RADCA PRAWNY CAPZ 2021 cały.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: nabórRP_2021-03-11_03.pdf