Praca w CAPZ

Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI
ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY:

w projekcie „Wspólnie – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Liczba stanowisk: 10
Wymiar czasu pracy: 10 etaty; 
Termin składania ofert:  30.06.2024 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2024 roku.
 

Data publikacji:: 19.06.2024
Termin składania ofert:: 30.06.2024
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Pedagog
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI
ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA:

w projekcie „Wspólnie – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etaty; 
Termin składania ofert: 30.06.2024 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2024 roku.
 

Data publikacji:: 19.06.2024
Termin składania ofert:: 30.06.2024
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Psycholog
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI
ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PSYCHOLOGA:

w projekcie „Wspólnie – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 2 etaty; 
Termin składania ofert: 30.06.2024 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2024 roku.
 

Data publikacji:: 19.06.2024
Termin składania ofert:: 30.06.2024
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Koordynator rodzinnnej pieczy zastępczej
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI
ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

w projekcie „Wspólnie – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi ” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Liczba stanowisk: 3
Wymiar czasu pracy: 3 etaty; 
Termin składania ofert: 30.06.2024 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2024 roku.
 

Data publikacji:: 19.06.2024
Termin składania ofert:: 30.06.2024
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Kierownik Wydziału Kadr
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Kadr 
    

Liczba wakatów: 1 
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy 
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Planowane zatrudnienie: maj 2024 r.  
 

Data publikacji:: 05.04.2024
Termin składania ofert:: 17.04.2024
Ogłoszenie (.pdf):: nabór.pdf
Inspektor ds. BHP
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP (nazwa komórki organizacyjnej)


Liczba wakatów: 1 
Wymiar etatu: ½ etatu
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Planowane zatrudnienie: kwiecień 2024 r.  

Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
1)    podstawowy system czasu pracy.
2)    praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3)    praca z przewagą wysiłku umysłowego. 
4)    budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%. 
 

Data publikacji:: 06.03.2024
Termin składania ofert:: 20.03.2024
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Inspektor ds. BHP
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: ½ etatu
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: luty 2024 r.  
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1)    podstawowy system czasu pracy.
2)    praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3)    praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4)    budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 08.01.2024
Termin składania ofert:: 18.01.2024
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór Inspektor BHP - 1_2024.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik naboru.pdf
Kierownik Wydziału Obsługi Organizacyjno-Administracyjnego
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Obsługi Organizacyjno-Administracyjnej

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: styczeń 2024 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 04.12.2023
Termin składania ofert:: 15.12.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór kierownika WOA 19_2023.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik naboru.pdf
Kierownik Wydziału Kadr
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Kadr

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: styczeń 2024 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 22.11.2023
Termin składania ofert:: 04.12.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór 18_2023 Kierownik Kadr.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik Naboru Kierownik Kadr.pdf
Główny Specjalista
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w Wydziale Pieczy Zastępczej (nazwa komórki organizacyjnej)

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: styczeń 2024 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 14.11.2023
Termin składania ofert:: 24.11.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór Główny Specjalista CAPZ - 11.2023.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik naboru Główny Specjalista 17_2023.pdf
Kierownik Wydziału Kadr
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Kadr

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 29.09.2023
Termin składania ofert:: 09.10.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej


Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 26.09.2023
Termin składania ofert:: 06.10.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Inspektor ds. BHP
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 26.09.2023
Termin składania ofert:: 06.10.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: BHP.pdf
inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 12.09.2023
Termin składania ofert:: 23.09.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: PPOŻ.pdf
Starszy inspektor
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Starszy inspektor w Wydziale Kadr

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: sierpień 2023 r.

Data publikacji:: 01.08.2023
Termin składania ofert:: 11.08.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik naboru.pdf
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Termin składania ofert: 29.07.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2023 roku.

Data publikacji:: 18.07.2023
Termin składania ofert:: 29.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór koordynator.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
PSYCHOLOGA
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PSYCHOLOGA: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Termin składania ofert: 29.07.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2023 roku.

Data publikacji:: 18.07.2023
Termin składania ofert:: 29.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór Psycholog.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
ASYSTENTA RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 2 etaty

Termin składania ofert: 29.07.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2023 roku.

Data publikacji:: 18.07.2023
Termin składania ofert:: 29.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabor Asystent Rodziny.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
Specjalista w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Wydziale Finansów i Rachunkowości (nazwa komórki organizacyjnej)
Liczba wakatów: 2 etaty
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: sierpień 2023 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 06.07.2023
Termin składania ofert:: 23.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
Specjalista pracy z rodziną
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź głasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pomocnicze: Specjalista pracy z rodziną w Zespole Szkoleń i Kwalifikacji w Wydziale Pieczy Zastępczej

Liczba wakatów: 1 etat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: sierpień 2023 r.

Data publikacji:: 13.06.2023
Termin składania ofert:: 23.06.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik.pdf