Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej
ul. Małachowskiego 74
90-159 Łódź

adres e-mailowy: sekretariat@capz.lodz.pl

skrytka ePUAP: /CAPZ/SkrytkaESP


tel.: +48 (42) 208-88-31

Wydział Pieczy Zastępczej

tel +48 (42) 208-88-32