Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej
ul. Małachowskiego 74
90-159 Łódź

adres e-mailowy: sekretariat@capz.lodz.pl
telefon: 42 208 88 31