Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej
ul. Małachowskiego 74
90-159 Łódź

tel.: +48 (42) 208-88-31

e-mail: sekretariat@capz.lodz.pl
www: capz.lodz.pl/bip/ 

Dyrektor Piotr Rydzewski

Zastępca Dyrektora Bartłomiej Kowalik

Główna księgowa - Agnieszka Ćwiczyńska

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują (po uprzednim zgłoszeniu):

1) Dyrektor i Zastępca Dyrektora – we wtorki, w godzinach 10:00-12:00, 14:00-16:00;

2) kierownicy komórek organizacyjnych – we wtorki, a w miarę możliwości – w ciągu całego czasu pracy Centrum.

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia, o których mowa w ust. 1 ulegają przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.