Praca w CAPZ

Specjalista ds. Kontroli
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Specjalista ds. Kontroli.
Liczba stanowisk: 2
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.11.2022
Termin składania ofert:: 01.12.2022
Ogłoszenie (.pdf):: DOC004.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf
PEDAGOG
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA.
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1
umowa na etat Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 08.11.2022
Termin składania ofert:: 18.11.2022
Ogłoszenie (.pdf):: DOC002.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf
ASYSTENT RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY
Liczba stanowisk: 5
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 08.11.2022
Termin składania ofert:: 18.11.2022
Ogłoszenie (.pdf):: DOC004.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki naboru.pdf
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 08.11.2022
Termin składania ofert:: 18.11.2022
Ogłoszenie (.pdf):: DOC003.pdf
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 21 września 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.09.2022
Termin składania ofert:: 03.10.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220921141651.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: DOC007.pdf
ASYSTENT RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 21 września 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY

Liczba stanowisk: 4
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.09.2022
Termin składania ofert:: 03.10.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220921141558.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: DOC005.pdf
PEDAGOG
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 21 września 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA.

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1
umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.09.2022
Termin składania ofert:: 03.10.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220921141523.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: DOC006.pdf
Referent w Wydziale Gospodarczo-Technicznym
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent w Wydziale Gospodarczo-Technicznym

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: październik 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) Podstawowy system czasu pracy.
2) Praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) Praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) Budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 28.06.2022
Termin składania ofert:: 08.07.2022
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór referent WGT - 06.2022-1.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220906121056.pdf
Kierownik Zespołu ds. Promocji
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu ds. Promocji w Wydziale Pieczy Zastępczej
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: sierpień 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 06.06.2022
Termin składania ofert:: 16.06.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220606121222.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220705150353.pdf
Specjalista w Zespole Promocji, Szkoleń i Kwalifikacji.
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Zespole Promocji, Szkoleń i Kwalifikacji w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu; pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: czerwiec 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 20.05.2022
Termin składania ofert:: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220520141307.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf
PEDAGOGA
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 18 maja 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA.

Liczba stanowisk: 1.
Wymiar czasu pracy: 1.
Umowa na etat.
Termin składania ofert: 29.05.2022 roku.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%.
Planowany początek zatrudnienia: VI.2022 roku.

Data publikacji:: 18.05.2022
Termin składania ofert:: 29.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220518074141.pdf
ASYSTENT RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 18 maja 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY:

Liczba stanowisk: 5.
Wymiar czasu pracy: 1.
Umowa na etat.
Termin składania ofert: 29.05.2022 roku.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: VI.2022 roku.
Miejsce wykonywania pracy: jednostki Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi.
Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji:: 18.05.2022
Termin składania ofert:: 29.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220518074120.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 3.pdf
KOORDYNATOR
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 18 maja 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Liczba stanowisk: 4.
Wymiar czasu pracy: 1.
umowa na etat.
Termin składania ofert: 29.05.2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: VI.2022 roku.
Miejsce wykonywania pracy: jednostki Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi.

Data publikacji:: 18.05.2022
Termin składania ofert:: 29.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220518074054.pdf
PSYCHOLOG
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 luty 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PSYCHOLOGA: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21). Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: 2022 rok.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK1.pdf
ASYSTENT RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 lutego 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 9
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: IV 2022 roku.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK2.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220322144118.pdf
PEDAGOG
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 lutego 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: IV 2022 roku.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK3.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 2.pdf
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 lutego 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 4
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: IV 2022 roku.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK4.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 1.pdf
Referent
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:
samodzielny referent w Wydziale Kadr
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: luty 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 19.01.2022
Termin składania ofert:: 29.01.2022
Ogłoszenie (.pdf):: ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220204125622.pdf
Kierownik
Podstawowe informacje o ofercie::

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze kierownik Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej.

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę Planowane zatrudnienie: styczeń 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 14.12.2021
Termin składania ofert:: 27.12.2021
Ogłoszenie (.pdf):: 20211214094043.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220112122328.pdf
Kierownik Wydziału Gospodarczo - Technicznego
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

kierownik Wydziału Gospodarczo-Technicznego
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie grudzień 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) zadaniowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 16.11.2021
Termin składania ofert:: 25.11.2021
Ogłoszenie (.pdf):: 20211116135403.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20211201145011.pdf