Praca w CAPZ

Kierownik Wydziału Kadr
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Kadr

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: styczeń 2024 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 22.11.2023
Termin składania ofert:: 04.12.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór 18_2023 Kierownik Kadr.pdf
Główny Specjalista
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w Wydziale Pieczy Zastępczej (nazwa komórki organizacyjnej)

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: styczeń 2024 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 14.11.2023
Termin składania ofert:: 24.11.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór Główny Specjalista CAPZ - 11.2023.pdf
Kierownik Wydziału Kadr
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Kadr

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 29.09.2023
Termin składania ofert:: 09.10.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Inspektor ds. BHP
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 26.09.2023
Termin składania ofert:: 06.10.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: BHP.pdf
inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej


Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 26.09.2023
Termin składania ofert:: 06.10.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: październik 2023 r.

Data publikacji:: 12.09.2023
Termin składania ofert:: 23.09.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: PPOŻ.pdf
Starszy inspektor
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Starszy inspektor w Wydziale Kadr

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: sierpień 2023 r.

Data publikacji:: 01.08.2023
Termin składania ofert:: 11.08.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik naboru.pdf
ASYSTENTA RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 2 etaty

Termin składania ofert: 29.07.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2023 roku.

Data publikacji:: 18.07.2023
Termin składania ofert:: 29.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabor Asystent Rodziny.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
PSYCHOLOGA
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PSYCHOLOGA: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Termin składania ofert: 29.07.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2023 roku.

Data publikacji:: 18.07.2023
Termin składania ofert:: 29.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór Psycholog.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Termin składania ofert: 29.07.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2023 roku.

Data publikacji:: 18.07.2023
Termin składania ofert:: 29.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór koordynator.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
Specjalista w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Wydziale Finansów i Rachunkowości (nazwa komórki organizacyjnej)
Liczba wakatów: 2 etaty
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: sierpień 2023 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 06.07.2023
Termin składania ofert:: 23.07.2023
Ogłoszenie (.pdf):: nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wyniki naboru.pdf
Specjalista pracy z rodziną
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź głasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pomocnicze: Specjalista pracy z rodziną w Zespole Szkoleń i Kwalifikacji w Wydziale Pieczy Zastępczej

Liczba wakatów: 1 etat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: sierpień 2023 r.

Data publikacji:: 13.06.2023
Termin składania ofert:: 23.06.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik.pdf
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE: Asystent rodziny w projekcie "Rodzina jest dla dzieci" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21)

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat oraz 0,5 etetu

Planowane zatrudnienie: czerwiec 2023 r.

Termin składania ofert: 22.05.2023 r.

Data publikacji:: 12.05.2023
Termin składania ofert:: 22.05.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki naboru.pdf
Psycholog
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PSYCHOLOGA: w projekcie "Rodzina jest dla dzieci" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21)

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu pracy 0,5 etatu

Termin składania ofert: 22.05.2023 roku

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2023 roku

Data publikacji:: 12.05.2023
Termin składania ofert:: 22.05.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki naboru.pdf
Pedagog
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE: Pedagog

w projekcie "Rodzina jest dla dzieci" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21)

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Planowane zatrudnienie: czerwiec 2023 r.

Termin składania ofert: 22.05.2023 r.

Data publikacji:: 12.05.2023
Termin składania ofert:: 22.05.2023
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki naboru.pdf
Starszy inspektor
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy inspektor w Wydziale Kadr

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: maj 2023 r.

Data publikacji:: 17.04.2023
Termin składania ofert:: 27.04.2023
Ogłoszenie (.pdf):: nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki naboru.pdf
asysten rodziny
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTEN RODZINY: w rojekcie "Rodzina jest dla dzieci" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21)

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1, umowa na etat

Termin składania ofert: 17.03.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Planowany początek zatrudnienia: IV.2023 roku

Data publikacji:: 06.03.2023
Termin składania ofert:: 17.03.2023
Ogłoszenie (.pdf):: nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik_AR.pdf
pedagog
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA:

w rojekcie "Rodzina jest dla dzieci" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21)

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1, umowa na etat

Termin składania ofert: 17.03.2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Planowany początek zatrudnienia: IV.2023 roku

Data publikacji:: 06.03.2023
Termin składania ofert:: 17.03.2023
Ogłoszenie (.pdf):: nabór.pdf
Specjalista ds. planowania i sprawozdawczości
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Specjalista ds. planowania i sprawozdawczości.
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 23.11.2022
Termin składania ofert:: 05.12.2022
Ogłoszenie (.pdf):: ogloszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: Wynik.pdf
Specjalista ds. Kontroli
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Specjalista ds. Kontroli.
Liczba stanowisk: 2
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.11.2022
Termin składania ofert:: 01.12.2022
Ogłoszenie (.pdf):: DOC004.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf