Praca w CAPZ

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 21 września 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.09.2022
Termin składania ofert:: 03.10.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220921141651.pdf
ASYSTENT RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 21 września 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY

Liczba stanowisk: 4
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.09.2022
Termin składania ofert:: 03.10.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220921141558.pdf
PEDAGOG
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 21 września 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA.

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1
umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji:: 21.09.2022
Termin składania ofert:: 03.10.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220921141523.pdf
Referent w Wydziale Gospodarczo-Technicznym
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent w Wydziale Gospodarczo-Technicznym

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: październik 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) Podstawowy system czasu pracy.
2) Praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) Praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) Budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 28.06.2022
Termin składania ofert:: 08.07.2022
Ogłoszenie (.pdf):: Nabór referent WGT - 06.2022-1.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220906121056.pdf
Kierownik Zespołu ds. Promocji
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu ds. Promocji w Wydziale Pieczy Zastępczej
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: sierpień 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 06.06.2022
Termin składania ofert:: 16.06.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220606121222.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220705150353.pdf
Specjalista w Zespole Promocji, Szkoleń i Kwalifikacji.
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Zespole Promocji, Szkoleń i Kwalifikacji w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu; pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: czerwiec 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 20.05.2022
Termin składania ofert:: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220520141307.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf
PEDAGOGA
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 18 maja 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA.

Liczba stanowisk: 1.
Wymiar czasu pracy: 1.
Umowa na etat.
Termin składania ofert: 29.05.2022 roku.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%.
Planowany początek zatrudnienia: VI.2022 roku.

Data publikacji:: 18.05.2022
Termin składania ofert:: 29.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220518074141.pdf
ASYSTENT RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 18 maja 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY:

Liczba stanowisk: 5.
Wymiar czasu pracy: 1.
Umowa na etat.
Termin składania ofert: 29.05.2022 roku.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: VI.2022 roku.
Miejsce wykonywania pracy: jednostki Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi.
Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji:: 18.05.2022
Termin składania ofert:: 29.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220518074120.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 3.pdf
KOORDYNATOR
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74,90-159 Łódź w dniu 18 maja 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Liczba stanowisk: 4.
Wymiar czasu pracy: 1.
umowa na etat.
Termin składania ofert: 29.05.2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: VI.2022 roku.
Miejsce wykonywania pracy: jednostki Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi.

Data publikacji:: 18.05.2022
Termin składania ofert:: 29.05.2022
Ogłoszenie (.pdf):: 20220518074054.pdf
ASYSTENT RODZINY
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 lutego 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 9
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: IV 2022 roku.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK2.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220322144118.pdf
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 lutego 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 4
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: IV 2022 roku.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK4.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 1.pdf
PEDAGOG
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 lutego 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PEDAGOGA: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21).

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: IV 2022 roku.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK3.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 2.pdf
PSYCHOLOG
Podstawowe informacje o ofercie::

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁODZI ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź w dniu 23 luty 2022 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE PSYCHOLOGA: w projekcie „Rodzina jest dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21). Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1
Umowa na etat
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
Planowany początek zatrudnienia: 2022 rok.

Data publikacji:: 23.02.2022
Termin składania ofert:: 07.03.2022
Ogłoszenie (.pdf):: RK1.pdf
Referent
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:
samodzielny referent w Wydziale Kadr
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: luty 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 19.01.2022
Termin składania ofert:: 29.01.2022
Ogłoszenie (.pdf):: ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220204125622.pdf
Kierownik
Podstawowe informacje o ofercie::

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze kierownik Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej.

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę Planowane zatrudnienie: styczeń 2022 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 14.12.2021
Termin składania ofert:: 27.12.2021
Ogłoszenie (.pdf):: 20211214094043.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20220112122328.pdf
Kierownik Wydziału Gospodarczo - Technicznego
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

kierownik Wydziału Gospodarczo-Technicznego
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie grudzień 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) zadaniowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 16.11.2021
Termin składania ofert:: 25.11.2021
Ogłoszenie (.pdf):: 20211116135403.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: 20211201145011.pdf
Inspektora Ochrony Danych
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi, ul.Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora Ochrony Danych

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2021 rok

Data publikacji:: 27.07.2021
Termin składania ofert:: 06.08.2021
Ogłoszenie (.pdf):: Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wynik naboru.pdf
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: sierpień 2021 r.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

1) podstawowy system czasu pracy.

2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.

3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.

4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 13.07.2021
Termin składania ofert:: 25.07.2021
Ogłoszenie (.pdf):: Ogłoszenie .pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: informacja.pdf
Referent ds. księgowych.
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowych.

Liczba wakatów: 1 etat
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: lipiec 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy,
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 17.06.2021
Termin składania ofert:: 27.06.2021
Ogłoszenie (.pdf):: referent ds księgowych.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wyniki.pdf
Inspektor ds. zamówień publicznych
Podstawowe informacje o ofercie::

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łodzi, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. zamówień publicznych.

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowane zatrudnienie: lipiec 2021 r.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) podstawowy system czasu pracy.
2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.
3) praca z przewagą wysiłku umysłowego.
4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Data publikacji:: 17.06.2021
Termin składania ofert:: 27.06.2021
Ogłoszenie (.pdf):: zamówienia publiczne.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf):: wymiki.pdf