Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi uprzejmie informuje, iż ogłoszenia i inne informacje dotyczące wszczynanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych będą dostępne na stronie internetowej:
bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-130 000 PLN/