Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej
ul. Małachowskiego 74
90-159 Łódź

tel.: +48 (42) 208-88-31
fax: +48 (42) 617 00 08

e-mail: sekretariat@capz.lodz.pl
www: capz.lodz.pl/bip/ 

Dyrektor Piotr Rydzewski

Główna księgowa - Agnieszka Ćwiczyńska