Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej
ul. Małachowskiego 74
90-159 Łódź

adres e-mailowy: sekretariat@capz.lodz.pl

tel.: +48 (42) 208-88-31
fax: +48 (42) 617 00 08